"A magyarság számára talán a legszomorúbb, hogy az egyetlen magyar alpítású egyház, az Erdélyben a XVI. században született unitárius - amely humanizmusával, a vallásszabadság 1568-ban kimondott törvényesítésével és haladó szellemével kiemelkedo lehetne - állandó szálka volt a többi keresztény felekezet szemében. Ez gyakran ma is tapasztalható. Kis létszámuk miatt igen sokan nem is ismerik oket, és az idonként nyilvánosságra kerülo híradásokat idegenkedve vagy értetlenül fogadják." Bartók Béla

 

Hitelvek és eszmerendszer

 

Egyháztörténeti áttekintő

 

Híres unitáriusok

 

"Hiszem, hogy a világ nem a véletlenségek láncolata. Hiszem, hogy minden valamiért van... Hiszem, hogy a világcél megvalósítása sok apró szándék, embernyi akarat kiteljesedésén keresztül munkálkodik, hogy minden nemzetségnek, minden egyénnek a végtelen lánc egy szemének a kikovácsolása jutott osztályrészül... Legeloször is az egyéniségemet, a világot tükrözo harmatcseppet akarom tisztává és teljessé tenni. Nem fojtom el én sokrétegu személyiségem egyik megnyilatkozását sem; a "testemnek" éppen annyira élek, mint a "lelkemnek" , - de igyekszem minden kívánságomat, vágyamat, ösztönömet, rángásomat összhangba hozni az én eddigelé kifejlodött legmagasabb, legértékesebb tulajdonságommal. Ezenkívül arra törekszem, hogy másokkal, testvéreimmel a közös társaságban kiépítsem a szeretet kapcsolatait. A békességet mindvégig megorizni kívánom, s azokkal, akikhez ölelos, forró szeretet köt, közös érdekeink közös szolgálására szövetkezem. Hiszem, hogy ha az én kicsi célomat az én rövid életemben megvalósítom, valamit tettem, aminek önmagában is értéke van, s aminek értékét a halál sem tudja elvenni... Hiszek az ember méltóságában, s ha magát a világcéllal azonosítja: az akarata szabadságában. Hiszem, hogy az én igazi énem akarata az az akarat, amelyik a világcélban jut kifejezésre, s hogyha a világcélt követem, a saját akaratomat követem. És hiszem az Istent... Ne kérdezzék, hogy mit jelent nekem ez a szó. Nekem olyan ez, mint a jaj a szenvedonek, az oh a meglepettnek, a kacagás az örvendezonek: mindent kifejt, mert semmit sem mond. Én nem szállok vitába, nem állítok, nem bizonyítok, következetes nem vagyok, okokat nem hozok föl, én csak sóhajtok, sírok, ujjongok, lelkesedem: Isten. A vallás megadja az én életem célját, a tudomány hozzásegít az eléréséhez, a muvészet alkalmat ad, hogy benne gyönyörrel elmerüljek. Az én imigyen teljessé váló életemben várom Istent, hogy kinyilatkoztassa magát."

Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet erdélyi unitarizmust ismertető kiadványa

Összeállították:

Czire Szabolcs: Hitelvek és eszmerendszer

Kovács Sándor-Simén Domokos: Egyháztörténeti áttekintő (D. Dr. Erdő János: Útmutató évszámok az unitárius egyház múltjából című tanulmánya alapján)

Szerkesztőségi cím (ODFIE-székhely):

3400 Kolozsvár, 1989 December 21. út 9 szám

tel./fax: 00-40-64-193236,-195927

elektronikus postafiók:

odfieszl@proteo.cj.edu.ro


Az oldalt ifj. Szombatfalvi József készítette.